เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 17
Dhamma Klay Took Vol.17
เรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
01.อบรมทาน ศีลภาวนา 15.2(61.04) MP3
02.ศาสนพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 9.9(42.33) MP3
03.เจริญสติ ตอนอิริยาบท4 14.9(61.03) MP3
04.การรู้ธรรม และการเห็นธรรม 14.2(61.00) MP3
05.อบรมปฏิบัติ ตอนเวทนา-จิต 13.8(58.58) MP3
06. อบรมธรรมแนวปฏิบัต 15.2(61.04) MP3
07. อบรมสติ ตอนอายตะ 15.0(61.04) MP3
08. อบรมธรรมปฏิบัติ2 14.6(61.02) MP3
09. ทางบุญ 9.0 (38.19) MP3
10.ทานบารมี 9.8(41.54) MP3
11.จักชุปาล 9.1(39.00) MP3
12.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ 14.3(61.01) MP3
13.วิปัสสนาภูมิ 16.7 (61.11) MP3

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:14 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com