เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 19
Dhamma Klay Took Vol.19


เรื่อง _____________ ________ (ความ ยาว:นาที)
01.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์ __________ 45.11____ ดาวน์ โหลด
02.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์13-1-47 ____45.55 ____ ดาวน์ โหลด
03.บัณฑิตชวนทำบุญ4-11-46 ______44.51 ____ ดาวน์ โหลด
04.บุญและกรรม24-12-46 _________36.36 ____ ดาวน์ โหลด
05.ปฏิจจสมุปบาท21-10-46 ________45.11 ____ ดาวน์ โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ5-11-46 ________45.34 ____ ดาวน์ โหลด
07.ปรารภการปฏิบัติ20-1-47 ________43.02 ____ ดาวน์ โหลด
08.ปรารภการปฏิบัติ20-10-46 _______43.35 ____ ดาวน์ โหลด
09.ปรารภธรรม10-12-46 __________43.06 ____ ดาวน์ โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ ________ ________42.57 ____ ดาวน์ โหลด
11.ปัจจุบันอารมณ์18-10-46 ________42.25 ____ ดาวน์ โหลด
12.ปุพพาธิการ29-10-46 __________44.31 ____ ดาวน์ โหลด
13.ไปอินเดีย46-7-10-46 __________42.00 ___ ดาวน์ โหลด
14.ภัยพระพุทธศาสนา2-12-46 ______44.40 ____ ดาวน์ โหลด
15.ภูมิขสูตร10-11-46 ____________4 45.29____ ดาวน์ โหลด
16.มรณานุสสติ2-2-47 ___________ 42.09____ ดาวน์ โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:15 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com