เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 20
Dhamma Klay Took Vol.20


เรื่อง _____________ ________ (ความ ยาว:นาที)
01.โยนิโสมนสิการ31-10-46______43.38___ ดาวน์ โหลด
02.เริ่มวิปัสสนา30-10-46________43.22___ ดาวน์ โหลด
03.วาจาสุภาษิต12-12-46________43.56___ ดาวน์ โหลด
04.วิธีเจริญอุปสมานุสสติ3-2-47____39.33___ ดาวน์ โหลด
05.เวทนา-ตัณหา 23-10-46_______42.38___ ดาวน์ โหลด
06.ศีลธรรม5-1-47_____________45.14___ ดาวน์ โหลด
07.ศึกษาธรรมปฏิบัติ9-1-47_______44.19___ ดาวน์ โหลด
08.สมบัติของอุบาสก 5 1-11-46____44.27___ ดาวน์ โหลด
09.สมาธิกับวิปัสสนา____________45.37___ ดาวน์ โหลด
10.สมาธิกับวิปัสสนา10-1-47______42.35___ ดาวน์ โหลด
11.สังขาร๓22-10-46___________42.57___ ดาวน์ โหลด
12.อบรมปฏิบัติ12-11-46_________43.19___ ดาวน์ โหลด
13.อบรมอายตนะตาหู5-1-47______57.18___ ดาวน์ โหลด
14.อยู่กับปัจจุบัน23-12-46________44.31___ ดาวน์ โหลด
15.อยูกับปัจจุบัน ตอน2.-15-11-46___45.54___ ดาวน์ โหลด
16.อยู่กับปัจจุบันตอน1.-25-10-46___46.39___ ดาวน์ โหลด
17.อสุภกรรมฐาน28-1-47________39.32___ ดาวน์ โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:19 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com