เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21
Dhamma Klay Took Vol.21


เรื่อง _____________ ________ (ความ ยาว:นาที)
01.อานิสงส์แห่งการฟังธรรม11-12-46__45.32___ ดาวน์โหลด
02.พุทธานุสสติ4-2-47___________38.02___ ดาวน์โหลด
03.พราหมณ์พาวรี7-2-47_________39.30___ ดาวน์โหลด
04.สารณียธรรม11-2-47__________47.20___ ดาวน์โหลด
05.สารณิยธรรม12-2-47__________43.23___ ดาวน์โหลด
06.ปรารภปฏิบัติ13-2-47__________43.39___ ดาวน์โหลด
07.ปรารภการเจริญวิปัสสนา14-2-47___44.32___ ดาวน์โหลด
08.ธรรมของสัตบุรุษ16-2-47________44.34___ดาวน์โหลด
09.ไปอินเดีย17-2-47____________42.59___ ดาวน์โหลด
10.เวสารัชกรณ19-2-47___________43.00___ ดาวน์โหลด
11.จตุธาตุววัตถาน20-2-47_________43.57___ ดาวน์โหลด
12.พระโมฆราช21-2-47___________43.07___ ดาวน์โหลด
13.มหาโกฏฐิต28-2-47___________43.05___ ดาวน์โหลด
14.ลูกกับพ่อแม่8-3-47____________42.07___ ดาวน์โหลด
15.การบูชาพระกัสสป6-4-47________42.46___ดาวน์โหลด
16.ความสวัสดี 10-4-47___________40.23___ดาวน์โหลด
17.สารานิยธรรม10-2-47__________44.54___ ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:30 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com