เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22
Dhamma Klay Took Vol.22


เรื่อง ________________________ความยาว:นาที

01.คุณธรรมของพระเถระ 3-4-47.mp3_____(44.17)____ ดาวน์ โหลด
02.การสร้างวัด7-4-47.mp3___________(42.58)_____ ดาวน์ โหลด
03.ธรรมปฏิบัติ23-3-47.mp3__________(43.06)_____ดาวน์ โหลด
04.ฝึกปฏิบัติ18-3-47.mp3____________(43.59)_____ดาวน์ โหลด
05.พยสนะ 5 อย่าง12-3-47.mp3________(41.43)_____ดาวน์ โหลด
06.พระจักขุบาล20-3-47.mp3_________(44.15)_____ดาวน์ โหลด
07.ภาคปฏิบัติ2-4-47.mp3____________(43.33)_____ดาวน์ โหลด
08.ศีลธรรมไม่กลับมา16-3-47.mp3______(43.44)_____ดาวน์ โหลด
09.อนิมิตธรรม22-3-47.mp3__________(43.32)_____ดาวน์ โหลด
10.เอรกปัตตนาคราช13-3-47.mp3______(41.09)____ดาวน์ โหลด
11.พญางู ๔ ประเภท17-4-47.mp3_______(41.43)_____ดาวน์ โหลด
12.ปรารภธรรม14-4-47.mp3__________(42.46)_____ ดาวน์ โหลด
13.ลกุณฏกภัททิย25-5-47.mp3________(42.11)_____ดาวน์ โหลด
14.วันวิสาขะ27-5-47.mp3___________(42.31)_____ดาวน์ โหลด
15.วันอัฎฐมีบูขา10-6-47.mp3_________(41.57)_____ดาวน์ โหลด
16.อบรมธรรมปฏิบัติ5-6-47.mp3_______(42.10)_____ดาวน์ โหลด
17.อุปกชีวก4-6-47.mp3____________(41.38)_____ ดาวน์ โหลด
18.ผู้รู้คุณ(สารีบุตร).mp3____________(30.08)_____ ดาวน์ โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:28 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com