เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23
Dhamma Klay Took Vol.23

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.กายกรรม 17-5-47.mp3________41.18______ดาวน์โหลด
02.การบูชา29-5-47.mp3________42.29______ดาวน์โหลด
03.ขันธ์ ๕ -15-6-47.mp3________42.08______ดาวน์โหลด
04.ความไม่มีโรค21-5-47.mp3_____39.44______ดาวน์โหลด
05.คารวธรรม 6 5-4-47.mp3______41.43______ดาวน์โหลด
06.ทานศีล10-5-47.mp3_________37.47______ดาวน์โหลด
07.ทำบุญกันเถอะ9-6-47.mp3______38.36______ดาวน์โหลด
08.ทำบุญช้า7-4-47.mp3_________41.39______ดาวน์โหลด
09.ปรารภการปกครอง17-6-47.mp3___41.27______ดาวน์โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ4-5-47.mp3_____40.07______ดาวน์โหลด
11.ปาริสุทธิศีล4 6-4-47.mp3_______40.01______ดาวน์โหลด
12.พระเตมีย์24-4-47.mp3_________35.17______ดาวน์โหลด
13.พระปุณณเถระ(2)30-4-47.mp3____41.57______ดาวน์โหลด
14.พระปุณณะเถระ29-4-47.mp3_____42.22______ดาวน์โหลด
15.มรีจิกัมมัฏฐาน22-5-47.mp3______43.12______ดาวน์โหลด
16.ราหุล24-5-47.mp3____________38.51______ดาวน์โหลด
17.เริ่มต้นปฏิบัติ8-5-47.mp3________42.10______ดาวน์โหลด
18.เริ่มปฏิบัติ12-5-47.mp3_________40.50______ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:31 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com