เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 24
Dhamma Klay Took Vol.24


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.การเข้าถึงพระรัตนตรัย .18-6-47.mp3_40.42_____ดาวน์โหลด
02.การเข้าถึงรัตนตรัย2 21-6-47.mp3___39.06_____ดาวน์โหลด
03.พรของนางวิสาขา15-5-47.mp3____40.13_____ดาวน์โหลด
04.อบรมภาคปฏิบัติ8-11-46.mp3_____68.07____ดาวน์โหลด
05.สัตว์โลกอันจิตนำไป 25-6-47.mp3__40.27_____ดาวน์โหลด
06.จุดเริ่มต้นปฏิบัติ26-6-47.mp3______42.20____ดาวน์โหลด
07.ที่พึ่งทางธรรม 28-6-47.mp3_______40.11_____ดาวน์โหลด
08.ธรรมเมตตา29-6-47.mp3_________42.20_____ดาวน์โหลด
09.สารธรรม30-6-47.mp3__________38.56_____ดาวน์โหลด
10.หน้าที่2 2-7-47.mp3____________41.23_____ดาวน์โหลด
11.เริ่มปฏิบัติ13-5-47.mp3__________44.06____ดาวน์โหลด
12.การฟังธรรม 3-7-47.mp3__________41.15_____ดาวน์โหลด
13.สัมมาทิฏฐิ 5-7-47.mp3__________42.33_____ดาวน์โหลด
14.สัมมาสังกัปป6-7-47.mp3_________41.32_____ดาวน์โหลด
15.เรื่อง มรรคต่อ 7-7-47.mp3_________40.29_____ดาวน์โหลด
16.การบวชและถวายเทียนพรรษา.mp3___42.21_____ดาวน์โหลด
17.สัมมาสติ8-7-47.mp3____________42.20_____ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:31 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com