เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 25

เรื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญเกิดจากจิต _______ _ 9.2(39.18) __ดาวน์โหลด
02.อุบายการปฏิบัติ ______ _9.6(41.07) __ ดาวน์โหลด
03.ขันธ๕ ________ ____9.9(42.24) __ ดาวน์โหลด
04.ปรารภ การปฏิบัติ ______ _9.6(41.10) __ดาวน์โหลด
05.ผู้ ไม่ลืมคุณ ________ _ _9.4 (40.11) __ ดาวน์โหลด
06.ผู้ ไม่คะนองตน ________ _9.8(42.03) __ดาวน์โหลด
07.สชาติกปัญญา ________ _10.1(43.01) __ดาวน์โหลด
08.จะปฏิบัติอย่างไร ________ 9.7(41.20) __ ดาวน์โหลด
09.เรื่องปฏิบัติ ________ ___9.6(40.58) __ ดาวน์โหลด
10.สัมมา สมาธิ ________ ___9.6(41.11) __ ดาวน์โหลด
11.อบรม ธรรมภาคปฏิบัติ __ ____ _10.2(43.33) __ ดาวน์โหลด
12.การ กำหนด ตอนอายตนะ ______15.6(66.36) __ดาวน์โหลด
13.คุณธรรม ของพระเถระ _______ 14.2(61.48) __ ดาวน์โหลด
14.ปรารภ การปฏิบัติ ________ _10.3(43.08) __ ดาวน์โหลด
15.อบรม ปฏิบัติ ________ ___11.1(47.28) __ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:32 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com