เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26
Dhamma Klay Took Vol.26

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที) ดาวน์โหลด
01.กรรมของพระพุทธเจ้า 10.6(45.07)_ MP3
02.ความสวัสดี 10.2(43.08) MP3
03.รอยกรรม1 10.0(42.47) MP3
04.รอยกรรม2 9.9(42.32) MP3
05. เศรษฐีไม่มีบุตร 10.2(43.44) MP3
06. อยู่ใกล้บัณฑิต 9.9(42.08) MP3
07.สมาธิกับวิปัสสนา 14.1(61.23) MP3
08.ธรรมทายาท 11.7(50.11) MP3
09.ปัญหาธรรม 10.1(43.01) MP3
10.ลูกกับพ่อแม่ 10.5(44.57) MP3
11.ธรรมปฏิบัติ 10.8(46.15) MP3
12.การกำหนดวิปัสสนา 10.9(46.36) MP3
13.ธรรมคือหน้าท 10.5(45.04) MP3
14.พูดเรื่องจิต 10.3(44.04) MP3
15.ธุลีคือกิเลส 10.1(43.20) MP3
16.กรรมของพระสีวลี 10.3(44.04) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:32 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com