เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27
Dhamma Klay Took Vol.27

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที) ดาวน์โหลด
01. อาพาธธรรม 10.3(43.09) MP3
02.พระโสลก 10.4(43.30) MP3
03.ธัมมารามเถระ 10.1(42.36) MP3
04.กถาวัตถ 10.5(44.03 MP3
05.อบรมจิต 10.4(43.52) MP3
06.อบรมจิตปฏิบัติ 1 10.2(43.02) MP3
07.อบรมจิตปฏิบัติ 2 10.3(43.20) MP3
08.อบรมวิปัสสนา 10.1(42.18) MP3
09.อบรมการปฏิบัติ 1 11.0(46.11) MP3
10.อบรมการปฏิบัติ 2 10.4(43.35) MP3
11.อบรมการปฏิบัติ 3 10.2(43.00) MP3
12.อบรมจิต 10.2(42.52) MP3
13.อานิสงส์เมตตา 10.3(43.12) MP3
14.อุบายปฏิบัติ 10.2(42.59) MP3
15.อบรมธรรมปฏิบัติ 10.6(44.37) MP3
16.กรรม 9.9(41.46) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:33 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com