เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30
Dhamma Klay Took Vol.30

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01. คำ ว่ารูปนาม 9.7(40.35) MP3
02.ปฏิบัติธรรม1 9.3(39.13) MP3
03.ปฏิบัติธรรม2 10.7(44.52) MP3
04.เศรษฐีไม่มีบุตร 10.9(42.53) MP3
05.พระกปิล 10.2(44.26) MP3
06.การสวดพระอภิธรรม 10.6(42.58) MP3
07.ธัมมสังคณี 10.2(44.17) MP3
08.วิ ธา ปุ 10.5(43.36) MP3
09.ก-ยปัฏฐาน 10.4(43.21) MP3
10.การปฏิบัติบูชา 10.3(40.58) MP3
11.อนัตตลักขณะ 9.8(44.40) MP3
12.ธรรมปฏิบัติ 10.6(42.43) MP3
13.กรรมของสัตว์ 10.2(45.10) MP3
14.พระยอดกตัญญ 10.8(45.10) MP3
15.พระฉันทะ 10.1(42.26) MP3
16.วิธีการละวาง 10.4(43.48) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:35 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com