เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 31
Dhamma Klay Took Vol.31

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01. เตือน สติ8-7-48 9.9(42.23) MP3
02.กรรมของเปรต9-7-48 10.2(43.38) MP3
03.อุบายคลายทุกข์ในรูปนาม11-7-48 10.1 (43.23) MP3
04.อุบายการปฏิบัติ1-7-48 10.1(43.22) MP3
05.จะปฏิบัติอย่างไร16-7-48 10.1(43.24) MP3
06.ปฏิบัติตอนเดินจงกรม18-7-48 10.1(43.17 MP3
07.ฝึกอิริยาบท 4 19-7-48 9.5(43.00) MP3
08.ภิกษุห้ารูปกับทวาร 5 .25-7-48 9.9( 40.38) MP3
09.รอยร้าวของศีล 26-7-48 10.2(42.21) MP3
10.พระนังคลกูกเถระ27-7-48 10.1(43.42) MP3
11.อาฬาวกยักข์ 28-7-48 9.9(43.17) MP3
12.การสะสมบุญ 30-7-48 10.1(42.19) MP3
13.พระอุบาลีเถระ1-8-48 10.1(43.23) MP3
14.กรรมอชาตศัตรู3-8-48 100(42.55) MP3
15.ปลูกศรัทธา15-8-48 9.8(42.10) MP3
16.พระอัสชิเถระ16-8-48 10.5(44.48) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:36 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com