เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 32
Dhamma Klay Took Vol.32

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB
.(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01. เรื่องความโกรธ18-8-48.mp3 10.3(44.06) MP3
02. พิจารณาอสุภะ19-8-48.mp3 10.0(42.43) MP3
03. เรื่องวิสุทธิ 7.-20-8-48.mp3 10.5(45.11) MP3
04. กัมมสัทธา22-8-48.mp3 10.6(45.17) MP3
05. วิปากศัรทธา23-8-48.mp3 10.6(45.29) MP3
06. สัทธา 4 ประเภท24-8-48.mp3 10.5( 44.54) MP3
07. การหยั่งลงสู่ศาสนา25-8-48.mp3 10.5(44.50) MP3
08. เหตุให้เกิดบุญ26-8-48.mp3 10.5(45.12) MP3
09. เหตุให้เกิดวิปัสสนา27-8-48.mp3 9.8(41.54) MP3
10. กระแสโลกกระแสธรรม2-9-48.mp3 10.1(43.20) MP3
11. กระแสธรรม 6-9-48.mp3 10.6(45.18) MP3
12. ประโยชน์ 3.8-9-48.mp3 9.8(41.59) MP3
13. แนวสติปัฏฐาน4.10-9-48.mp3 8.8(37.51) MP3
14. เลี้ยงมารดาบิดา13-9-48.mp3 10.2(43.45) MP3
15. การคบหา 12-9-48.mp3 8.4(36.06) MP3
16. อบรมภาคปฏิบัติ17-9-48.mp3 10.5(44.50) MP3
17.ปัสเสนทิโกศล19-9-48.mp3 10.0(42.53) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:36 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com