เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33
Dhamma Klay Took Vol.33

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.คน ไม่ฉลาด 20-9-48 10.3(43.59) MP3
02.น้ำผึ้งหยดเดียว22-9-48 10.6(45.34) MP3
03.เห็นกงจักร์เป็นดอกบัว28-9-48 9.4(10.14) MP3
04.สุดยอดธรรม18-9-48 20.2(86.10) MP3
05.อารัมมณู-ลักขณูปนิชฌาน26-9-48 18.1(77.54) MP3
06.อบรมอุปทานขันธ์5.3-9-48 15.9(67.54) MP3
07.พระยามิลินทร์29-9-48 10.3(44.0) MP3
08.เรื่องวิปัสสนา1-10-48 32.3(138.02) MP3
09.ภิกษุละความเพียร1-10-48 10.0(42.53) MP3
10.พระผู้เมตตา5-10-48 10.4(44.39) MP3
11.ปัญจสตภิกขุ8-10-48 10.6(45.28) MP3
12.หนักแผ่นดิน10-10-48 10.2(43.56) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:37 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com