เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38
Dhamma Klay Took Vol.38

เรื่อง
ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.อัฏฐมีบูชา 20-5-49.mp3 9.0(38.39) MP3
02.ธรรมปฏิบัติ3-6-49.mp3 9.1(39.06) MP3
03.ธรรมราชา10-6-49.mp3 9.6(41.02) MP3
04.ความกตัญญูสารีบุตร 17-6-49.mp3 10.1(43.14) MP3
05.ปริญญา3.24-6-49.mp3 10.3(44.01) MP3
06.ปัญหาพระยามิลิน1-7-49.mp3 9.7(41.41) MP3
07วันเข้าพรรษา 8-7-49.mp3 9.8(42.03) MP3
08.จิตเกษม 9-8-46.mp3 8.8(37.36) MP3
09.ผู้มีพระคุณ27-5-49.mp3 10.2(43.40) MP3
10.ปรารภขันธ์และกตัญญู 15-7-49.mp3 9.3(39.51) MP3
11.ความสมหวัง4.22-7-49.mp3 9.5(40.47) MP3
12.อภัพพสูตร29-7-49.mp3 9.8(42.12) MP3
13.เวลามสูตร3-8-49.mp3 10.7(45.39) MP3
14.อนุปุพพิกถา6-8-49.mp3 9.7(41.26) MP3
15.อานนทสูตร15-8-49.mp3 10.1(43.07) MP3
16.ชาณุสโสณีสูตร16-8-49.mp3 10.3(43.58) MP3
17.กรรมจักขุปาล21-8-49.mp3 10.6(45.27) MP3
18.ความปรารถนา.mp3 10.4(4.38) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:41 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com