เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39
Dhamma Klay Took Vol.39

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.จิตเป็นใหญ่25-8-49.mp3 10.0(42.52) MP3
02.พหูสูตร26-8-49.mp3 9.9(42.16) MP3
03.อนุรุทธกุมาร28-8-49.mp3 10.4(44.22) MP3
04.ปรารภแผ่นดิน29-8-49.mp3 10.5(44.50) MP3
05.นางอุบลเถรี30-8-49.mp3 10.0(42.43) MP3
06.พระบิณโฑภาร ตอน01.mp3 10.0(42.43) MP3
07.พระบิณโฑภารตอนจบ02.mp3 10.3(44.02) MP3
08.ปาฏิกาชีวก6-9-49.mp3 10.6(45.26) MP3
09.พรหมชาลสูตร9-9-49.mp3 9.7(41.26) MP3
10.ราตรียาว 11-9-49.mp3 10.1(43.11) MP3
11.มัลลิกาแก้ปัญหา12-9-49.mp3 10.2(43.26) MP3
12.ควรรู้คุณผู้มีคุณ14-9-49.mp3 10.2(43.33) MP3
13.มาปฏิบัติกันเถิด16-9-49.mp3 9.8(42.12) MP3
14.ทางไปของจิต18-9-49.mp3 10.2(43.39) MP3
15.สุภัททเถระ21-9-49.mp3 10.2(43.43) MP3
16.ว่าด้วยตอนอิริยาบถ๔.mp3 13.8(59.10) MP3
17.ปรารภผู้มีคุณ23-9-49.mp3 9.9(42.23) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:41 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com