เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40
Dhamma Klay Took Vol.40

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.ศีลธรรมกลับมา25-9-49.mp3 12.0(41.11) MP3
02.ทิฏฐธัมมะ26-9-49.mp3 11.6(39.41) MP3
03.อุบายของวิปัสสนา27-9-49.mp3 16.3(55.53) MP3
04.เดินจงกรม28-9-49.mp3 12.0(41.16) MP3
05.พิธีทำบุญงานศพ29-9-49.mp3 12.3(41.59) MP3
06.อบายมุข30-9-49.mp3 11.9(40.46) MP3
07.การปฏิบัติ.mp3 11.9(40.52) MP3
08.ละธรรมดำ4-10-49.mp3 11.8(40.21) MP3
09.กัลยาณมิตร5-10-49.mp3 13.3(45.24) MP3
10.พระกังขาเรวตะ6-10-49.mp3 11.9(40.52) MP3
11.สัปปทาสภิกขุl7-10-49.mp3 11.7(40.14) MP3
12.อิริยาบถย่อย-ใหญ่26-10-49.mp3 10.7(36.33) MP3
13อิริยาบถย่อยและใหญ่28-10-49.mp3 12.3(42.06) MP3
14.รอยร้าว1-11-49.mp3 11.6(39.45) MP3
15.รัตนสูตร4-11-49.mp3 12.1(41.29) MP3
16.ความประมาท6-11-49.mp3 11.7(40.10) MP3
17.ความเสื่อม8-11-49.mp3 11.3(38.45) MP3
18.กรรมเวร9-11-49.mp3 11.3(38.43) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:42 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com