เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 45
Dhamma Klay Took Vol.45

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.สักกปัญหา 12-5-50.mp3 12.3(42.00) MP3
02.ภิกษุฆ่าหงส์ 14-5-50.mp3 11.8(40.23) MP3
03.ลูกศิษย์มหากัสสปะ15-5-50.mp3 11.8(40.20) MP3
04.บุญเจริญ17-5-50.mp3 13.5(46.11) MP3
05.ภัยในวัฏฏะ19-5-50.mp3 12.0(41.12) MP3
06.เรื่องวันวิสาขบูชา22-5-50.mp3 11.4(39.06) MP3
07.ตอนที่ประสูติ25-5-50.mp3 11.8(40.17) MP3
08.เรื่องการบูชา29-5-50.mp3 11.5(39.22) MP3
09.โกสิยเศรษฐี2-6-50.mp3 11.8(40.23) MP3
10.มัจฉริยะ6-6-50.mp3 11.8(40.32) MP3
11.ปรารภอัฏฐมีบูชา8-6-50.mp3 11.8(40.28) MP3
12.สมบัติของชาวพุทธ9-6-50.mp3 8.8(30.19) MP3
13.ทุกข์ 10 ประการ11-6-50.mp3 11.5(39.18) MP3
14.อรักขสูตร14-6-50.mp3 11.9(40.51) MP3
15.อปริหาริยธรรม16-6-50.mp3 12.6(43.18) MP3
16.แม่อุตตรมานพ18-6-50.mp3 12.1(41.25) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:53 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com