เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47
Dhamma Klay Took Vol.47

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.โรหิตตัสส24-7-50.mp3 12.4( 42.19) MP3
02.วินัยพระกับโยม28-7-50.mp3 12.9(44.02) MP3
03.กรรมและอุโบสถ6-8-50.mp3 10.9(37.30) MP3
04.ทานที่มีผลมาก8-8-50.mp3 11.9(40.50) MP3
05.เรื่องตา-หู9-8-50.mp3 12.1(41.25) MP3
06.นกมัยหกะ 15-8-50.mp3 12.4(42.28) MP3
07.ความปรารถนา18-8-50.mp3 14.4(49.29) MP3
08.สังขารูปปัตติสูตร18-8-50.mp3 17.9(61.01) MP3
09.ตปะ 20-8-50.mp3 12.1(41.20) MP3
10.จิตตหัตถเถระ22-8-50.mp3 12.0(41.13) MP3
11.การบวชจูง22-8-50.mp3 7.8(25.38) MP3
12.อุบายการปฏิบัติ25-8-50.mp3 12.7(43.32) MP3
13.ต้นคดปลายตรง27-8-50.mp3 13.0(44.34) MP3
14.เหตุที่ไม่วิวาทกัน1-9-50.mp3 12.9(44.07) MP3
15.พระโตเทยยะ4-9-50.mp3 13.10(44.42) MP3
16.ทาน25นาที5-9-50.mp3 7.4(25.35) MP3
17.กัลยาณมิตร8-9-50.mp3 12.0(41.13) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:55 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com