เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48
Dhamma Klay Took Vol.48

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.สัจจะ2 10-9-50.mp3 11.5(39.21) MP3
02.สัปปุริสธรรม11-9-50.mp3 12.2(41.40) MP3
03.ศีลอทินนาทาน13-9-50.mp3 11.9(40.53) MP3
04.ตามรอยกรรม17-9-50.mp3 11.8(40.17) MP3
05.ภิกษุไข้ 18-9-50.mp3 12.4(42.32) MP3
06.สงเคราะห์บุตร-ภรรยา22-9-50.mp3 11.9(40.44) MP3
07.พระโปฐิลเถระ29-9-50.mp3 12.4(42.31) MP3
08.พระปิโลติกเถระ1-10-50.mp3 12.2(41.45) MP3
09.เหตุให้นิพพาน2-10-50.mp3 12.0(41.04) MP3
10.อบรมธรรมะ3-10-50.mp3 12.2(41.38) MP3
11.อบรมเริ่มปฏิบัติ17-10-50.mp3 12.1(41.30) MP3
12.อบรมปฏิบัติ22-10-50.mp3 11.9(40.45) MP3
13.เรื่องจิตนำไป23-10-50.mp3 12.7(43.33) MP3
14.รู้จักบุญ31-10-50.mp3 11.8(40.23) MP3
15.อบรมธรรมะ6-11-50.mp3 12.0(41.04) MP3
16.ภาคิเนยสังฆรักขิต8-12-50.mp3 11.6(39.49) MP3
17.อธิปไตย3อย่าง 10-12-50.mp3 12.6(43.12) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:55 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com