เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49
Dhamma Klay Took Vol.49

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.คนว่าง่าย 11-12-50.mp3 12.2(41.52) MP3
02.ธรรมของบัณฑิต13-12-50.mp3 11.8(40.22) MP3
03.ปัญหาเทวดา 29-12-50.mp3 12.2(41.45) MP3
04ปรารภศีลธรรม5-1-51.mp3 12.4(42.21) MP3
05.อปุณณมสูตร8-1-51.mp3 11.8(40.30) MP3
06.เรื่องกรรม9-1-51.mp3 12.2(41.48) MP3
07.ทางชีวิต12-1-51.mp3 12.2(41.57) MP3
08.มูลเหตุวิวาท14-1-50.mp3 12.3(42.13) MP3
09.นรก-เปรต15-1-51.mp3 12.7(43.22) MP3
10.คำว่า ครู16-1-51.mp3 12.7(43.21) MP3
11.ธัมมจักร-อนัต-สามภาณ.mp3 37.8(129.10) MP3
13.อารมณ์กรรมฐาน21-1-51.mp3 12.9(44.07) MP3
14.ศาสนพิธี31-1-51.mp3 11.6(39.46) MP3
15.ความชนะ5 อย่าง 3-3-51.mp3 11.1(38.07) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:56 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com