เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51
Dhamma Klay Took Vol.51

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
1.ฟังน้อยแต่ เห็นธรรม8-4-51.mp3 12.3(42.08) MP3
2.ปรารภสงกรานต์12-4-51.mp3 12.4(42.37) MP3
3.นึกถึงความตาย19-4-51.mp3 12.2(41.51) MP3
4.ปรารภบุญอุทิศ21-4-51.mp3 12.6(43.08) MP3
5.วาจาสุภาษิต22-4-51.mp3 11.9(40.57) MP3
6.ปรารภความสงบ26-4-51.mp3 12.7(43.22) MP3
7.ธรรมและอธรรมสู้กัน29-4-51.mp3 11.9(40.48) MP3
8.มรณภัยชาดก30-4-51.mp3 12.3(42.06) MP3
9.ปรารภความเพียร1-5-51.mp3 12.2(41.55) MP3
10.โสมทัตชาดก5-5-51.mp3 12.2(41.43) MP3
11.นางปทุมวดีบูชา10-5-51.mp3 11.7(39.57) MP3
12.อานาปานัสสติ12-5-51.mp3 11.8(40.23) MP3
13.ความยาก4อย่าง20-5-51.mp3 12.2(41.39) MP3
14.เรื่องของกรรม21-5-51.mp3 12.1(41.21) MP3
15.ปิลินทวัจฉะ22-5-51.mp3 12.1(41.30) MP3
16.ปิลินทวัจฉะ26-5-51.mp3 12.4(42.36) MP3
17.ธัมมุเทศ 4, 24-5-51.mp3 12.6(43.10) MP3
18.เรื่องการอบรมจิต29-5-51.mp3 12.0(41.03) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:57 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com