เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 52
Dhamma Klay Took Vol.52

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.เริ่มปฏิ จจสมุปบาท31-5-51.mp3 11.8(40.29) MP3
02.ความไม่รู้ในทุกข์2-6-51.mp3 12.0(40.57) MP3
03.ไม่รู้สมุทัย-นิโรธ3-6-51.mp3 11.9(40.50) MP3
04.ไม่รู้ทางในมัค 5-6-51.mp3 11.7(40.06) MP3
05.ไม่รู้ 8 ประการ7-6-51.mp3 12.2(41.52) MP3
06.อวิชชา-สังขาร10-6-51.mp3 11.8(40.30) MP3
07.สังขาร-วิญญาณ11-6-51.mp3 11.3(39.48) MP3
08.วิญญาณ-นามรูป24-6-51.mp3 12.6(43.08) MP3
09.อายตนะ-ผัสสะ28-6-51.mp3 12.9(44.04) MP3
10.ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา30-6-51.mp3 12.8(43.55) MP3
11.ตัณหา-อุปาทาน1-6-51.mp3 12.1(41.36) MP3
12.ภว-ชาติ-ชรามรณะ7-6-51.mp3 12.5(42.42) MP3
13.การเห็นสมณะ21-6-51.mp3 12.2(41.41) MP3
14.ปลุกศรัทธา9-6-51.mp3 12.5(42.42) MP3
15.สงเคราะห์ญาติ8-6-51.mp3 12.2(41.41) MP3
16.ใกล้วันอาสาฬหบูชา12-6-51.mp3 12.3(42.18) MP3
17.พรนางวิสาขา 10 19-7-51.mp3 12.5(42.51) MP3
18.เส้นทางชีวิต21-7-51.mp3 12.1(41.23) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:57 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com