เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 53
Dhamma Klay Took Vol.53

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.พระสัทธรรม 3, 22-7-51.mp3 20.8(44.24) MP3
02.เริ่มต้นทำสมาธิ27-7-51.mp3 23.0(49.13) MP3
03.ที่พึ่งที่แท้จริง28-7-51.mp3 19.8(42.25) MP3
04.อุปกิเลส 30-7-51.mp3 19.9(42.32) MP3
05.จูฬกัมวิภังคสูตร2-8-51.mp3 20.1(42.58) MP3
06.นำปฏิบัติเช้า3-8-51.mp3 25.9(55.24) MP3
07.พระอุบาลีตอน01.4-8-51.mp3 19.1(40.49) MP3
08.พระอุบาลีตอนจบ5-8-51.mp3 18.8(40.10) MP3
09.พากุลเถระ.mp3 14.4(30.46) MP3
10.พุทธกิจ 5 ,9-8-51.mp3 19.7(42.11) MP3
11.เตรียมตัวพร้อม10-8-51.mp3 26.6(56.44) MP3
12.จิตไม่โศก11-8-51.mp3 19.4(41.25) MP3
13.ความอดทนปฏิบัติ16-8-51.mp3 18.3(39.07) MP3
14.ตัดสินธรรมปฏิบัติ17-8-51.mp3 24.7(52.53) MP3
15.ธรรมเป็นดับทุกข์.mp3 18.2(38.53) MP3
16.ธรรมอยู่เสมอกัน 19-8-51.mp3 18.9(40.20) MP3
17.รัฐบาล.ธัมมุเทศ20-8-51.mp3 19.6(41.52) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:58 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com