เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 54
Dhamma Klay Took Vol.54

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.เสวยวิมุตติ สุข 49 วัน 23-8-51..mp3 20.2(43.17) MP3
02.ธรรม ของบัณฑิต 24-8-51.mp3 24.7(52.42) MP3
03.กรรมของคน ๓ คน25-8-51.mp3 19.2(41.04) MP3
04.เศรษฐีตีนแมว26-8-51.mp3 18.8(40.09) MP3
05.จักรธรรม4 30-8-51.mp3 19.2(41.09) MP3
06.พระเรวตเถระ01. 31-8-51.mp3 23.4(29.59) MP3
07.พระเรวตเถระ02.7-9-51.mp3 24.8(53.02) MP3
08.พรหมวิหารธรรม8-9-51.mp3 20.0(42.42) MP3
09.แผนวัสการพรามณ์6-9-51.mp3 18.5(39.35) MP3
10.โลกัตถจริยา1-9-51.mp3 18.0(38.30) MP3
11.เจริญสติเข้าห้องน้ำ8-9-51.mp3 19.4(41.34) MP3
12.เศรษฐีสร้างวัด9-9-51.mp3 18.9(40.30) MP3
13.เหตุให้เกิดสุขทุกข์13-9-51.mp3 18.9(40.21) MP3
14.ลิจฉวีธรรม14-9-51.mp3 25.4(54.20) MP3
15.พญายมราช15-9-51.mp3 19.4(41.33) MP3
16.มหานรก 8 ขุม16-9-51.mp3 19.7(42.07) MP3
17.ท่องนรกต่างๆ17-9-51.mp3 19.0(40.34) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:58 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com