เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 55
Dhamma Klay Took Vol.55

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.เนื้อนาบุญ 20-9-51.mp3 19.8(42.18) MP3
02.อบรมจิตปฏิบัติ21-9-51.mp3 25.0(53.27) MP3
03.อบายภูมิ24-9-51.mp3 19.2(41.08) MP3
04.ปรารภสติ27-9-51.mp3 19.4(41.32) MP3
05.นายโคฆาต 28-9-51.mp3 24.6(52.38) MP3
06.คำว่า มนุสสะ30-9-51.mp3 20.3(43.28) MP3
07.ศีลธรรมกับมนุษย์1-10-51.mp3 19.4(41.31) MP3
08.พระสุภูติเถระ4-10-51.mp3 19.9(42.27) MP3
09.คำกล่าวหาเวรัญชพราหมณ์6-10-51.mp3 22.3(47.40) MP3
10.เทวดา 6 ชั้น8-10-51.mp3 19.6(41.54) MP3
11.ท่องสังสารวัฎฏ์9-10-51.mp3 19.9(42.38) MP3
12.ปัจฉิมโพธิกาล11-10-51.mp3 19.0(40.32) MP3
13.ทางไปพรหมโลก15-10-51.mp3 21.1(45.10) MP3
14.ราหุโลวาทสตร18-10-51.mp3 20.6(44.00) MP3
15.เริ่มอธิบายมงคล19-10-51.mp3 24.8(53.00) MP3
16.กรรมและปฏิบัติ20-10-51.mp3 20.8(44.25) MP3
17.สังสารทุกข์และกัมมัฏฐาน21-10-51.mp3 19.8(42.21) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:59 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com