เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 56
Dhamma Klay Took Vol.56

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาว์โหลด
01.สามัคคีธรรม 25-10-51.mp3 20.2(43.08) MP3
02.บัณฑิตสามเณร26-10-51.mp3 23.0(49.10) MP3
03.ตอนชี้ทางบุญ27-10-51.mp3 20.2(43.11) MP3
04.กาลทาน4-11-51.mp3 20.7(44.15) MP3
05.อานุภาพแห่งบุญ 8-11-51.mp3 19.3(41.17) MP3
06.อุบายการละกิเลส 9-11-51.mp3 24.1(51.28) MP3
07.ปรารภความสงัด 10-11-51.mp3 20.6(44.08) MP3
08.ปฏิบัติว่าด้วยอายตนะ 11-11-51.mp3 20.3(43.18) MP3
09.ชีวิตกับกาลเวลา22-11-51.mp3 20.6(43.59) MP3
10.ปฏิบัติเดินจงกรม23-11-51.mp3 24.42(52.06) MP3
11.ปฏิบัติเดินจงกรม02.24-11-51.mp3 20.56(43.51) MP3
12.อิริยาบถ4 25-11-51.mp3 18.6(39.41) MP3
13.เจริญสติปัฐาน.mp3 19.9(42.28) MP3
14.เจริญสติปัฏฐาน29-11-51.mp3 20.2(43.06) MP3
15.พระธรรมคุณ30-11-51.mp3 23.87(50.56) MP3
16.กำหนดธาตุ4.1-12-51.mp3 19.8(42.24) MP3
17.อบรมจิตเมตตา8-12-51.mp3 19.4(41.31) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:59 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com