เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57
Dhamma Klay Took Vol.57

01.สามัคคี ธรรมปฏิบัติ10-12-51.mp3 ดาวน์ โหลด
02.อานุภาพแห่งบุญ15-12-51.mp3 ดาวน์ โหลด
03.การประพฤติธรรม 27-12-51.mp3 ดาวน์ โหลด
04.ปรารภความประมาท2-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
05.การบำรุงมารดาบิดา3-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
06.ธรรมอยู่ที่การปฏิบัติ4-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
07.อุบายดับทุกข์5-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
08.อุบายดับทุกข์02,6-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
09.อุบายดับทุกข์7-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
10.ดับทุกข์ที่อิริยาบถ8-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
11.อบรมอิริยาบถ 10-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
12.อบรมทาน ศีล ภาวนา 28-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
13.กัมของสุปปพุทธ 29-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
14.เตรียมตัวพร้อม31-1-52.mp3 ดาวน์ โหลด
15.โคปกโมคคัลลานะ1-2-52.mp3 ดาวน์ โหลด
16.คบมิตรดีและไม่ดีต่างกัน3-2-52.mp3 ดาวน์ โหลด
17.พุทธอุทาน5-2-52.mp3 ดาวน์ โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:00 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com