เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58
Dhamma Klay Took Vol.58

01.การฝึกจิต 7-2-52 ดาวน์โหลด
02.งานไม่อากูล8-2-52 ดาวน์โหลด
03.ปรารภธรรมปฏิบัติ11-2-52 ดาวน์โหลด
04.การให้ธรรมเป็นทาน14-2-52 ดาวน์โหลด
05.มรณานุสสติกถา15-2-52 ดาวน์โหลด
06.การข้ามโอฆะ 16-2-52 ดาวน์โหลด
07.เทวตานุสสติ17-2-52 ดาวน์โหลด
08.ทาง 7 สาย 18-2-52 ดาวน์โหลด
09.อธิปไตย 24-2-52 ดาวน์โหลด
10.ความอดทน25-2-52 ดาวน์โหลด
11.การคบคนเป็นมงคล26-2-52 ดาวน์โหลด
12.อนุสสติ-อรหํ-2-3-52 ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม7-3-52 ดาวน์โหลด
14.พุทธคุณ8-3-52 ดาวน์โหลด
15.เริ่มกรรมทีปนี11-3-52 ดาวน์โหลด
16.พุทธานุสสติ12-3-52 ดาวน์โหลด
17.กรรม 3 หมวด 14-3-52 ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:00 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com