เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59
Dhamma Klay Took Vol.59

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.ชนกกรรม-อุปัต ถัมภกกรรม5-3-52.mp3 25.1(53.38) MP3
02..อุปปปีฬก-อุปาฆาต6-3-52.mp3 20.3(43.22) MP3
03.อุปฆาต-ครุก.7-4-52.mp3 20.4(43.33) MP3
04.อาสัน-อาจิณ-กตัฏ-ทิฏฐ9-4-52.mp3 20.4(43.35) MP3
05.ทิฏฐธัม-อุป-อปรา.11-4-52.mp3 20.6(44.01) MP3
06.กรรมให้ผล 12-4-52.mp3 25.8(55.03) MP3
07.อกุศลกายกรรม14-4-52.mp3 21.6(46.10) MP3
08.อกุศลวจีกรรม 16-4-52.mp3 20.3(43.19) MP3
09.มโนทุจริต-และบุญทาน 18-4-52.mp3 20.9(44.47) MP3
10.ปุญญกิริยาวัตถุ 19-4-52.mp3 24.8(53.00) MP3
11.ทางพรหมโลก21-4-52.mp3 20.5(43.47) MP3
12.เริ่มวิปัสสนา25-4-52.mp3 20.4(43.42) MP3
13.นามรูปปริจเฉทญาณ27-4-52.mp3 19.8(42.27) MP3
14.ญาณ 16 , 28-4-52.mp3 19.6(41.57) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:01 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com