เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60
Dhamma Klay Took Vol.60

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.ผู้ประพฤติ ธรรม3-5-52.mp3 24.3(51.52) MP3
02.อริยสัจหลังวิสาข9-5-52.mp3 19.5(41.38) MP3
03.บุตรนายโคมาตก์10-5-52.mp3 25.58(54.34) MP3
04.บุญศรัทธา14-5-52.mp3 18.58(39.38) MP3
05.ขณิกสมาธิ 4-12-48.mp3 30.66(61.05) MP3
06.สุกรเปรต16-5-52.mp3 19.38(41.21) MP3
07.เปรตหนู-งู 20-5-52.mp3 19.81(42.16) MP3
08.เหตุเข้าถึงธรรม21-5-52.mp3 20.15(42.59) MP3
09.ความชนะความแพ้23-5-52.mp3 21.07(44.57) MP3
10.พระวังคีสะเถระ01.25-5-52.mp3 20.43(43.37) MP3
11.พระวังคีสะ 02.26-5-52.mp3 19.67(41.58) MP3
12.พระประธานกัมมิก 30-5-52.mp3 19.72(42.05) MP3
13.อบรมปฏิบัติ31-5-52.mp3 24.21(51.39) MP3
14.ศีลกับธรรม 1-6-52.mp3 20.39(43.30) MP3
15.คติของคนมีกิเลสและไม่มี2-6-52.mp3 20.33(43.22) MP3
16.การต่ออายุ3-6-52.mp3 20.79(44.21) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:02 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com