เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61
Dhamma Klay Took Vol.61

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01..อนัตถปุจฉก 6-6-52.mp3 20.75(44.16) MP3
02..พุทธพยากรณ์ปัญหา7-6-52.mp3 25.19(53.45) MP3
03.ความปรารภนาของกัสสป8-6-52.mp3 20.80(44.22) MP3
04.อรกสูตร.อนิจจธรรม9-6-52.mp3 20.28(43.15) MP3
05.ทานมีผลมากน้อย10-6-52.mp3 20.52(43.47) MP3
06.อภิสันทสูตร(ห้วงบุญ)11-6-52.mp3 20.7(44.14) MP3
07.อัคคิขันโธปมสูตร13-6-52.mp3 20.73(44.14) MP3
08.จิตตานุปัสสนา14-6-52.mp3 23.81(50.47) MP3
09.จปลายมานสูตร15-6-52.mp3 20.6(43.59) MP3
10.ปชาบดีโคตมี16-6-52.mp3 20.5(43.46) MP3
11.ครองรักครองเรือน17-6-52.mp3 20.9(44.41) MP3
12.ความอัศจรรย์ 18-6-52.mp3 20.39(43.30) MP3
13.ปรารภธรรมเข้าพรรษา20-6-52.mp3 21.04(44.53) MP3
14.ปรารภความสามัคคี21-6-52.mp3 24.11(51.26) MP3
15.ประเพณีเข้าพรรษา24-6-52.mp3 20.74(44.15) MP3
16.ประเพณี เข้าพรรษา25-6-52.mp3 20.71(44.11) MP3
     

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:02 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com