เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63
Dhamma Klay Took Vol.63

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.วังคีสะตอน 01. 11-1-53 17.7(43.23) MP3
02.ความโกรธ 30-1-53 18.3(44.47) MP3
03.อิริยสัจจะ1-2-53 17.2(42.10) MP3
04.สัมมาทิกฺฐิ 2-2-53 16.8(41.03) MP3
05.การดูจิต3-2-53 17.5(42.47) MP3
06.เรื่องแผ่นดิน4-2-53 17.3(42.22) MP3
07.หลักบัณฑิต 6-2-53 17.3(42.15) MP3
08.อยู่กับปัจจุบัน 11-2-53 17.6(42.57) MP3
09.วิปัสสนา 11-2-53 17.8(423.37) MP3
10.มรณานุสสติกถา13-2-53 18.4(44.58) MP3
11.คำสัตย์คำจริง 14-2-53 22.1(54.02) MP3
12.สมบัติของอุบสก 15-2-53 17.8(43.24) MP3
13.สมบัติของอุบาสก 16-2-53 17.9(43.42) MP3
14.สังโยชน์ 18-2-53 17.8(43.37) MP3
15.จะปฏิบัติอย่างไร 20-2.-53 18.0(44.01) MP3
16.ภิกษุปรารภวิปัสสนา 21-2-53 20.9(51.00) MP3
17.อานันทเศรษฐี 22-2-53 18.1(44.19) MP3

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:03 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com