เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64
Dhamma Klay Took Vol.64


เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)


01.พระปิโลติกเถระ 23-2-53____17.7(43.21) ____ ดาวน์โหลด
02.อย่าอวดดี 24-2-53 ____ ____17.0(41.39) ____ดาวน์โหลด
03.เพื่อนดี 25-2-53 ____ ____ __17.5(42.53) ____ดาวน์โหลด
04.ก่อนปฏิบัติ27-2-53 ____ ____17.2(42.06) ____ ดาวน์โหลด
05.ปฏรูปเทส 28-2-53 ____ ____20.1(49.01) ____ ดาวน์โหลด
06.หลังปลงสังขาร 1-3-53 ____ __17.6(43.02) ____ ดาวน์โหลด
07.กรรม 3 อย่าง 2-3-53 ____ ____17.4(42.28) ____ ดาวน์โหลด
08.พระสาคตเถระ 3-3-53 ____ ____18.0(43.56) ____ ดาวน์โหลด
09.พระสาคตเถระ 6-3-53 ____ ____17.3(42.20) ____ดาวน์โหลด
10.คติภพคามณี 5-3-53 ____ ____13.6(33.20) ____ ดาวน์โหลด
11.เจริญโพชฌงค์ 7-3-53 ____ ____22.2(43.47) ____ดาวน์โหลด
12.คำถามขานุสโสณี 9-3-53 ____ __16.9(42.22) ____ดาวน์โหลด
13.อุบาสก 5 คน 11-3-53 ____ ____16.7(40.12) ____ ดาวน์โหลด
14.ไม้เท้าของคนเฒ่า 12-3-53 ____17.15(41.49) ____ดาวน์โหลด
15.พระเจ้าเนมิราช 15-3-53 ____ ___18.0(43.54) ____ดาวน์โหลด
16.ปัญหาพระอานนท์3-4-53 ____ __17.4(42.38) ____ ดาวน์โหลด
17.วันกตัญญู 2-4-53 ____ ____ ___19.1(46.38) ____ ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:04 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com