เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65
Dhamma Klay Took Vol.65

  เรื่อง ดาวน์โหลด
  01.พระ ติสสะ 5-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  02.ภิกษุ 500 รูป 6-4-5 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  03.พระอยากสึก 7-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  04.ความรู้คุณผู้มีคุณ 9-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  05.ปัญหาสุภัททะ 11-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  06.กรรมนายจุนนทะ12-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  07.ธรรมเจดีย์14-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  08.ทีฆนขสูตร 16-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  09.สิงคาลกมานพ 18-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  10.เขมกอุบาสก 19-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  11.เทวหิตพราหมณ์ 20-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  12.ทิศ 6 ประการ 25-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  13.อตุลอุบาสก 26-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  14.นายสากฏิกอุบาสก 29-4-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  15.เมณฑกเศรษฐี 4-5-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  16.เมณฑกเศรษฐี 9-5-53 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:04 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com