เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67
Dhamma Klay Took Vol.67

เรื่อง (ความ ยาว:นาที) ดาวน์โหลด
01.เรื่องโคและสุนัข 2-8-53 44.19 MP3
02.อุบายพ้นทุกข์ 8-8-53 42.10 MP3
03.อธิษฐานธรรม 4-8-53 46.20 MP3
04.หมอ ชีวกโกมารภัจ(01)4-8-53 43.10 MP3
05.หมอ ชีวกโกมารภัจ(02)5-8-53 49.58 MP3
06.หมอชีวกโกมารภัจ(03) 8-8-53 43.08 MP3
07.หมอชีวกโกมารภัจ(04) 9-8-53 42.28 MP3
08.หมอชีวกโกมารภัจ(05) 11-8-53 43.08 MP3
10.การวางจิตอย่างไร 9-8-53.mp3 43.51 MP3
11.วจีกรรมทุจริต 11-8-53.mp3 43.09 MP3
12.ความชนะความแพ้ 7-8-53.mp3   MP3
13.ระลึกถึงผู้มีคุณ 12-8-53 40.45 MP3
14.เรื่องการคบหา 26-6-53 44.20 MP3
15.ปัญหาอาฬาวกยักข์ 14-8-53.mp3 42.26 MP3
16.รู้ธรรมเห็นธรรม 16-8-53 43.38 MP3
17.วชิรภิกษุณีสูตร 19-8-53.mp3 44.57 MP3
18.นายจุนทะ 01-19-8-53 43.26 MP3
     
 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:05 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com