เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68
Dhamma Klay Took Vol.68

เรื่อง ตวามยาว ดาวน์โหลด
01.นายจุนทะ 02 .23-8-53 42.51 MP3
02.นายจุนทะ 03. 24-8-53 43.31 MP3
03.ตัณหาพันผูก 1-7-53 44.45 MP3
04.การบูชาเสสวดีวิมาน 3-7-53 44.27 MP3
05.อบรมไตรสิกขา 4-7-83 50.52 MP3
06.กุญชรวิมาน 5-7-53 42.07 MP3
07.ของยาก 4 ประการ 6-7-53 46.30 MP3
08.ทางบุญ-ศีล 6-7-53 43.00 MP3
09.ปัลลังกวิมาน 7-7-53 43.39 MP3
10.กรรมโมคคัลลาน 10-7-53 43.59 MP3
11.การสืบทอดและวิปัสสนา11-7-53 51.30 MP3
12.อนุปุพพิกถา 12-7-53 44.09 MP3
13.พระโกญทัญญะ 13-7-53 42.45 MP3
14.อุบายพ้นทุกข์ 23-6-53 42.16 MP3
15.การบวช 5 อย่าง 1-7-53 42.48 MP3
16.ความเคารพสามัคคี 26-8-53 39.21 MP3
 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:06 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com