เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69
Dhamma Klay Took Vol.69

เรื่อง ความยาว ดาวน์โหลด
01.การบวช 5 อย่าง 1-7-53 42.48 MP3
02.ตัณหาพันผูก 1-7-53 44.25 MP3
03.การบูชาเสสวดีวิมาน 3-7-53 44.27 MP3
04.เรื่องพุทธคุณ 31-7-53 45.52 MP3
05.กุญชรวิมาน 5-7-53 42.43 MP3
06.ของยาก 4 ประการ 6-7-53 42.07 MP3
07.ทางบุญ-ศีล 6-7-53 46.30 MP3
08.ปรารภธรรมเมตตา20-5-53 43.26 MP3
09.กรรมโมคคัลลาน 10-7-53 51.30 MP3
10.กรรสืบทอดและวิปัสสนา11-7-53 42.29 MP3
11.การละโลกามิส22-5-53 44.14 MP3
12.เรื่องการฟังมากเป็นมงคล 29-5-53 44.15 MP3
13.บุญพาพ้นทุกข์31-5-53 43.56 MP3
14.นักรบ 5 ประเภท 28-7-53 44.04 MP3
15.การบำเพ็ญตบะ 2-6-53 44.32 MP3
16.ปรารภวันสำคัญ 5-6-53 44.22 MP3
 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:06 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com