เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70
Dhamma Klay Took Vol.70

เรื่อง ดาวน์โหลด
01.ความว่าง่าย 7-6-53 MP3
02.อบรมจิตปฏิบัติ8-6-53 MP3
03.สันตติบรรลุธรรม9-6-53 MP3
04.การคบคนต้องเลือก 10-6-53 MP3
05.การแสวงหาวิเวก12-6-53 MP3
06.ที่พึ่งของชาวนา 13-6-53 MP3
07.คุณธรรมพระเถระ15-6-53 MP3
08.เรื่องนีวรณ์ 5. 16-6-53 MP3
09.การวางจิตอย่างไร 9-8-53 MP3
10.พระสุนทรีเถรี20-6-53 MP3
11.ความชนะความแพ้ 7-8-53 MP3
12.การละวิปัลลาส4. 27-6-53 MP3
13.นาถกรณธรรม 13-8-53 MP3
14.ปัญหาอาฬาวกยักข์ 14-8-53 MP3
15.ประเพณีงานบวช 28-6-53 MP3
16.การรักษาความสงบ 2-6-53 MP3
17.วชิรภิกษุณีสูตร 19-8-53 MP3
 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com