เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71
Dhamma Klay Took Vol.71

เรื่อง
01.อานาปานัสสติ 6-9-53 _ _____ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
02.เดินจงกรม 7-9-53 _ _______ _ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
03.เดินและนั่ง 7-9-53 _ _______ _ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
04.การละวิปัลลาสธรรม4.25-8-53 __ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
05.การละธุลีคือกิเลส 28-8-53 _ __ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
06.อานิสงส์การฟังธรรม _ _______ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
07.กัณฑกเทพบุตร 30-8-53 _ ____ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
08.ภัททสามเณร 1-9-53 _ ______ _ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
09.ฟังเรื่องศีล 4-9-53 _ _______ _ _ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
10.ความเคารพสามัคคี 26-8-53 _ ___ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
11.อบรมการเจริญสติ 9-9-53 _ _____ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
12.อบรมการปฏิบัติ 9-9-53 _ ______ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
13.ตอบปัญหาธรรม10-9-53 _ _____ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
14.ธัมมิกอุบาสก 11-9-53 _ _______ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
15.ธรรมปฏิบัติ 12-9-53 _ _______ _ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
16.อบรมปฏิบัติธรรม 14-9-53 _ ____ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
17.เจริญสติปฏิบัติธรรม 14-9-53 _ __ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com