เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72
Dhamma Klay Took Vol.72

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ความสันโดษ 15-9-53__________41.46_____ ดาวน์โหลด
02.มหากุศลจิต 15-9-53___________44.52_____ ดาวน์โหลด
03.คนขยันหาทรัพย์ได้ 18-9-53______44.27_____ ดาวน์โหลด
04.โสปากสามเณร 21-9-53_________42.22_____ ดาวน์โหลด
05.บุพพกรรมของพระพุทธเจ้า22-9-53__43.15_____ ดาวน์โหลด
06.เรื่องพระบ้านพระป่า26-9-53______52.52_____ ดาวน์โหลด
07การหยั่งลงสู่ศาสนา27-9-53_______42.42_____ ดาวน์โหลด
08.มารดลใจพระพุทธเเจ้า28-9-53____41.54_____ ดาวน์โหลด
09.ความเสื่อมและไม่เสื่อม 29-9-53___42.42_____ ดาวน์โหลด
10.โสวจัสสตา ความว่าง่าย 29-9-53___43.35_____ดาวน์โหลด
11.เรื่องต้นอานันทโพธิ์ 1-10-53______42.58_____ดาวน์โหลด
12.ตปุสสะ-ภัลลิกอุบาสก 2-10-53____43.27_____ ดาวน์โหลด
13.พรหมจรรย์10 อย่าง 3-10-53______49.53_____ ดาวน์โหลด
14.การเห็นสมณเป็นมงคล4-10-53____40.00_____ดาวน์โหลด
15.อุปมาน้ำ 7 ประเภท 16-10-53____40.00_____ดาวน์โหลด
16.พูดดีพูดชั่ว 16-11-53___________40.00_____ดาวน์โหลด
17.การตั้งตนไว้ชอบ 13-11-53 ____46.00_____ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:08 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com