เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73
Dhamma Klay Took Vol.73


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ธรรมะจากเต่า20-10-53___________43.27___ดาวน์โหลด
02.ทานที่มีผลมากและน้อย25-10-53 __43.30___ดาวน์โหลด
03.ทานเป็นมงคล 26-10-53__________41.24___ดาวน์โหลด
04.อานิสงส์ทาน 5 ประการ 27-10-53___43.38___ดาวน์โหลด
05.นางอุมมาทันตี 1-11-53___________42.50___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์ทาน 2-11-53____________44.31___ดาวน์โหลด
07.ความเสื่อมและเจริญ 3-11-53______42.31___ดาวน์โหลด
08.ตอนอิริยาบถนั่ง 6-11-53__________44.42___ดาวน์โหลด
09.ลักษณพาลและบัณฑิต 8-11-53____43.28___ดาวน์โหลด
09.ลักษณพาลและบัณฑิต 8-11-53____43.28___ดาวน์โหลด
10.ไม่ครบคนพาลคบบัณฑิต 9-11-53__43.57___ดาวน์โหลด
11.คนจนของพระอริยเจ้า18-10-53____41.14___ดาวน์โหลด
12.เหตุให้รูปงามและไม่งาม19-10-53__42.29___ดาวน์โหลด
13.ปรารภภัยไม่ประมาท11-11-53_____43.55___ดาวน์โหลด
14.อบรมโยนิโสมนสิการ 7-11-53_____69.53___ดาวน์โหลด
15.ศีลธรรม 18-11-53______________44.36___ดาวน์โหลด
16.ศรัทธา13-11-53 ที่อโรคยา________60.07___ดาวน์โหลด
17.กรรม 17-10-53 ปาฐกถาแห่งประเทศไทย_ 28.35___ดาวน์โหลด

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:08 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com