เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74
Dhamma Klay Took Vol.74


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.เหตุความเจริญ 4. 27-1-54_____41.20___ ดาวน์โหลด
02.เหตุเกิดความเพียร29-1-54______40.18___ดาวน์โหลด
03.แรงกรรมพระสีวลี 30-1-54_______49.30__ดาวน์โหลด
04.การคบหาพระราหุล 31-1-54_____39.05___ดาวน์โหลด
05.คำว่าผู้มีคุณ 1-2-54____________40.16___ดาวน์โหลด
06.อบรมปฏิบัติธรรม 1-2-5_________42.30___ดาวน์โหลด
07.บุญของพระลกุลตก 3 2 54.mp3__42.43___ดาวน์โหลด
08.ให้ธรรมเป็นทาน 4-2-54_________42.38___ดาวน์โหลด
09.การให้ปัญญา 5-2-54___________40.03___ดาวน์โหลด
10อารมณ์ของสติ 15-2-54__________42.55___ดาวน์โหลด
11.อารมณ์ของสติ 16-2-54__________41.22___ดาวน์โหลด
12.อัปปมาทธรรม 19-2-54__________50.42___ดาวน์โหลด
13.เหตุให้อายุยืน 20-2-54__________42.58____ดาวน์โหลด
14.อานิสงส์การสวดมนต28-2-54์____40.01____ดาวน์โหลด
15.การสั่งสมบุญ 1-3-54___________41.32_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาจิต 2-3-54____________41.32_____ดาวน์โหลด
17.ธรรมทำให้งาม 3-3-54__________38.19____ดาวน์โหลด
18.การรักตน 7-3-54______________41.24____ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:09 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com