เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75
Dhamma Klay Took Vol.75


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.อยู่ด้วยปัญญา 9-3-54_________42.25____ดาวน์โหลด
02.ปรารภกรรม 12-3-54_________40.33____ดาวน์โหลด
03.นำปฏิบัติวิปัสสนา 13-3-54_____48.33____ดาวน์โหลด
04.ขันติกถา 14-3-54____________42.13____ดาวน์โหลด
05.ความเจริญความเสื่อม 16-3-54___42.51____ดาวน์โหลด
06.พุทธอุทานธรรม 17-3-54------------42.35____ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 28-3-54______39.11____ดาวน์โหลด
08.ธรรมที่ควรพิจารณา 29-3-54____43.18____ดาวน์โหลด
09.ธรรมที่ฝึกดีแล้ว 30-3-54_______42.05____ดาวน์โหลด
10.มานเกิดตระกูลต่ำ2-4-54_______44.13____ดาวน์โหลด
11.ภิกษุณีทิพจักขุ 3-4-54_________49.52____ดาวน์โหลด
12.บุญจิตตคฤหบดี 9-4-54________44.39____ดาวน์โหลด
13.บุญประเพณี 10-4-54__________52.47____ดาวน์โหลด
14.วัฒนธรรมไทย 12-4-54________44.06____ดาวน์โหลด
15.จักร์4 14-4-54_______________44.12____ดาวน์โหลด
16.อารมณ์ปฏิบัติธรรม 17-4-54____53.03____ดาวน์โหลด
17.กรรมนางอิสิทาสี 19-4-54______42.38 ____ดาวน์โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:09 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com