เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77
Dhamma Klay Took Vol.77

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.วันวิสาขบูชา11-5-54_______45.32____ดาวน์โหลด
02.สมบัติของอุบาสก 13-5-54___44.29____ดาวน์โหลด
03.วจีทุจริต-สุจริต18-5-54______43.47____ดาวน์โหลด
04.โสณทีณฑพราหมณ์21-5-54__44.29____ดาวน์โหลด
05.วิชชาและจรณะ 22-5-54_____47.07____ดาวน์โหลด
06.วนโรปมสูตร 24-5-54_______44.05____ดาวน์โหลด
07.ปรารภวันอัฏฐมีบูชา 26-5-54__43.57____ดาวน์โหลด
08.ปฏิบัติธรรม 29-5-54 ________51.32____ดาวน์โหลด
09.ลักษณะ 3 .2-6-54__________41.59____ดาวน์โหลด
10.อาพาธสูตร สัญญา10. 4-6-54__45.50____ดาวน์โหลด
11.ทุกข์ 3 อย่าง 6-6-54__________42.43____ดาวน์โหลด
12.อนัตตานุปัสสนา 7-6-54_______44.46____ดาวน์โหลด
13.วิปัสสนาญาณ10 8-6-54_______44.01____ดาวน์โหลด
14.วิปัสสนาเบื้องตัน 13-6-54______43.10____ดาวน์โหลด
15.วิปัสสนาเบื้องตัน 14-6-54______43.32____ดาวน์โหลด
16.วิปัสสนูปกิเลส15-6-54_________44.48____ดาวน์โหลด
17.วิปัสสนูปกิเลสตอนจบ19-6-54___44.05____ดาวน์โหลด

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:10 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com