เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 78
Dhamma Klay Took Vol.78

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.อุทยพยญาณ 19-6-54 MP3 WMA
02.ภังคญาณ 20-6-54 MP3 WMA
03.ภยญาณ 21-6-54 MP3 WMA
04.อาทีนวญาณ 22-6-54 MP3 WMA
05.นิพพิทาญาณ 23-6-54 MP3 WMA
06.พาเที่ยวลังกา 29-6-54 MP3 WMA
07.บุญนิธิสูตร 2-7-54 MP3 WMA
08.,มุญจิตุ-ปฏิสังขาญาณ 3-7-54 MP3 WMA
09.สังขารุเปกชาญาณ 4-7-54 MP3 WMA
10.ญาณ 16 ตอนจบ 5-7-54 MP3 WMA
11.สัมมาวาจา 7-7-54 MP3 WMA
12.ความไม่ประมาท 9-7-54 MP3 WMA
13.การเห็นสมณะ 10-7-54 MP3 WMA
14.ผู้มีบุญอันทำแล้ว 13-7-54 MP3 WMA
15.การให้ที่ถูก 16-7-54 MP3 WMA
16.ตายแล้วไปไหน 18-7-54 MP3 WMA
17.ตายแล้วไปไหน 19-7-54 MP3 WMA
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:11 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com