เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 80
Dhamma Klay Took Vol.80

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ตอบปัญหาตอน01 20-8-54 MP3  
02..ตอบปัญหาตอน02 21-8-54 MP3  
03..ตอบปัญหาตอน03. 30-8-54 MP3  
04.ตอบปัญหาธรรม 04.31-8-54 MP3  
05.ปรารภบุญ 31-7-54 MP3  
06.การเว้นบาปทำดี 4-9-54 MP3  
07.จันทกุมารตอน 01.7-9-54 MP3  
08.จันทกุมารตอน 02.7-9-54 MP3  
09.ตอบปัญหาธรรม 9-9-54 MP3  
10.การตัดสินธรรมวินัย10-9-54 MP3  
11.นางสุภัททา 11-9-54 MP3  
12.นางมัลลิกา 12-9-54 MP3  
13.นางมัลลิกา 14-9-54 MP3  
14.ตอบปัญหา 21-9-54 MP3  
15.ให้สิ่งที่ประเสริฐ 24-9-54 MP3  
16.จิตละวาง 25-9-54 MP3  
     
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:12 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com