เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 82
Dhamma Klay Took Vol.82

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ที่มาของกรรม 22-11-54 MP3
02.การถอนอุปาทาน 23-11-54 MP3
03.กระแสกรรม 21-11-54 MP3
04.ธรรมเสื่อม 25-11-54 MP3
05.การถอนอุปาทาน 24-11-54 MP3
06.การทำความดี 26-11-54 MP3
07.พระอานนทเถระ10-1-55 MP3
08.เรื่องจิต 11-1-55 MP3
09.การบูชามีผล 28-1-55 MP3
10.เครื่องผูก 29-1-54 MP3
11.บุตรนายโคฆาตก์ 30-1-55 MP3
12.ความสวัสดี 10-1-55 MP3
13.เตือนสติปีใหม่ 2-1-55 MP3
14.การบำรุงพ่อแม่ 8-1-55 MP3
15.การไปไหว้พระอินเดีย54 MP3
16.การเลี้ยงพ่อแม่เป็นมงคล 9-1-55 MP3
17.การหนีทุกข์ 8-1-55 MP3

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:13 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com