เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 85
Dhamma Klay Took Vol.85

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.คนพูดไม่จริง 4-3-55 MP3
02.ใกล้วันมาฆะ 5-3-55 MP3
03.ปฏิบัติธรร ม 6-3-55 MP3
04.ความอดทน 8-3-55 MP3
05.เรื่องสมาทานแยก-รวม 17-3-55 MP3
06.จะปฏิบัติอย่างไร 18-3-55 MP3
07.การบูชา 2 อย่าง 19-3-55 MP3
08.ไปไหว้พระอินเดีย31-3-55 MP3
09.ฝึกการปฏิบัติ 1-4-55 MP3
10.อยู่กับปัจจุบัน 3-4-55 MP3
11.ศีลกับธรรม 4-4-55 MP3
12.ปัญหาวังคีสะ 5-4-55 MP3
13.ปรารภวันสงกรานต์ 6-4-55 MP3
14.การสามัคคี 7-4-55 MP3
15.ประเพณีสงกรานต์ 8-4-55 MP3
16.ใกล้สงกรานต์ 11-4-55 MP3
17.กรรมมหาโมคคัลลานะ 12-4-55 MP3
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com