เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 86
Dhamma Klay Took Vol.86

เรื่อง
ดาวน์โหลด
8601.อบรมจิต 15-4-55 MP3
8602.หลังสงกรานต์ 17-4-55 MP3
8603.จูฬสาโรปมสูตร 21-4-55 MP3
8604.กรรมนางโรหิณี 22-4-55 MP3
8605.อยู่ใกล้มิตรชั่ว 24-4-55 MP3
8606.ที่พึ่งอันเกษม 29-4-55 MP3
8607.สัมมาทิฏฐิ 3-4-55 MP3
8608.พุทธยันตี 2600 5-5-55 MP3
8609.ปรารภที่พึ่ง 6-5-55 MP3
8610.มาดูจิตกันบ้าง 9-5-55 MP3
8611.ใครทำกรรม 10-5-55 MP3
8612.กรรมพระอุบาลี 12-5-55 MP3
8613.ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิด 13-5-55 MP3
8614.ความประมาท 14-5-55 MP3
8615.พุทธชยันตี 15-5-55 MP3
8616.นางมัตตาเปต 17-5-55 MP3
8617.สุกรเปรต 19-5-55 MP3

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com